Bình Định thu hồi hàng trăm tỉ đồng sai phạm từ đất đai, khoáng sản

ThienNhien.Net – Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc quản lý sử dụng đất và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định (từ năm 2004 đến năm 2011), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 1162/UBND-KTN ngày 08/4/2013.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, phân loại diện tích rừng (kể cả diện tích thuộc quy hoạch theo Quyết định 104/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; diện tích chưa thuê đất của các dự án khai thác khoáng sản đã được cấp giấy phép, những dự án khai thác khoáng sản đã được cấp giấy phép nhưng chưa khai thác và những dự án đã có giấy phép thăm dò đang làm thủ tục xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản).

Một điểm khai thác khoáng sản ở Bình Định (Ảnh: binhdinh.vietccr.vn)
Một điểm khai thác khoáng sản ở Bình Định (Ảnh: binhdinh.vietccr.vn)

Trước mắt, chỉ đề xuất UBND tỉnh cho khai thác titan tại những diện tích quy hoạch phòng hộ nhưng chưa có rừng, diện tích có cây rừng nhưng hiện trạng thực ít và đã được khai thác tận thu nhiều lần, diện tích rừng trồng sau năm 2000. Kiên quyết bảo vệ rừng, không cho khai thác tại diện tích rừng phòng hộ có mật độ cao, cây đã lớn, xác định là rừng phòng hộ ven biển, chắn sóng. Không đề nghị UBND tỉnh gia hạn cấp mới đối với các đơn vị có giấy phép khai thác khoáng sản nhưng không trực tiếp khai thác, vi phạm quy định pháp luật về khoáng sản, đất đai và môi trường, không khai thác theo quy trình khai thác quy định tại Điều 3 Quyết định số 39/QĐ-UBND và Quyết định 78/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Đề xuất xử lý sai phạm của các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Lập thủ tục thu hồi số tiền 3.173.197.000 đồng của các doanh nghiệp có giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực nhưng không ký quỹ phục hồi môi trường.

Đề xuất UBND tỉnh giải quyết dứt điểm những tồn tại đối với Dự án Khu phức hợp Navitower của Công ty cổ phần Địa ốc Nam Việt và các khu đất do Công ty cổ phần Kim Triều trúng đấu giá tài sản trên đất.

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công Thương rà soát các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đề xuất nội dung để UBND tỉnh làm việc với các Bộ: Xây dựng, Công Thương xác định ranh giới thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh.

Giao Sở Tài chính lập thủ tục thu hồi số tiền 22.611.600.000 đồng của Công ty cổ phần Khoáng sản và Năng lượng An Phú và số tiền 16.104.454.200 đồng của Công ty cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng và Du lịch An Phú Thịnh nộp vào ngân sách tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Cục thuế tỉnh đôn đốc thu hồi số tiền sử dụng đất của Công ty cổ phần Khoáng sản và Năng lượng An Phú 90.063.935.000 đồng (theo Văn bản số 1007/UBND-TH ngày 04/4/2012 của UBND tỉnh). Rà soát, tính toán lại giá đất của các dự án Khu đô thị xanh Vũng Chua của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Kim Cúc. Tính toán lại số tiền thuê đất của Công ty cổ phần PBC theo thực tế sử dụng đất hiện nay.

Giao Thanh tra tỉnh ra quyết định thu hồi số tiền 6.833.191.976 đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh chờ xử lý; trong đó: thu hồi số tiền đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của 6 đơn vị tại mục 7 phần III của Kết luận thanh tra 3.547.746.000 đồng; thu hồi của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện Phù Mỹ số tiền thu sai của các doanh nghiệp 137.987.364 đồng; thu hồi của Công ty cổ phần Sản xuất đá granite Phú Minh Trọng 992.121.000 đồng; truy thu số tiền thuế (do kê khai sai) của Công ty TNHH Xây dựng Thuận Đức 58.520.000 đồng, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Nhơn Lộc 949.080.000 đồng, Công ty cổ phần Thời Thuận 1.147.737.612 đồng.

Giao Sở Công Thương khẩn trương lập, trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của tỉnh theo quy định của Luật Khoáng sản và Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ.

Giao Ban Quản lý khu kinh tế thu hồi số tiền 1.567.690.954 đồng của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Phú Tài và Khu công nghiệp Long Mỹ do miễn, giảm sai quy định nộp ngân sách tỉnh. Chỉ đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định thu hồi số tiền thuê đất và thuê kết cấu hạ tầng của Xí nghiệp tư doanh Nam Bình tiền thuê đất thô là 82.637.000 đồng và tiền thuê sử dụng kết cấu hạ tầng là 57.222 USD; thu hồi số tiền thuê đất và thuê kết cấu hạ tầng của Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hải tiền thuê đất thô là 57.210.638 đồng và tiền thuê sử dụng kết cấu hạ tầng là 39.615 USD. Đôn đốc thu hồi số tiền các đơn vị trong Khu công nghiệp Phú Tài và Khu công nghiệp Long Mỹ còn nợ: 17.812.910 đồng và 762.953 USD.

Giao UBND huyện Tuy Phước thoái trả số tiền thu sai của Công ty TNHH Xây dựng Thuận Đức và Công ty TNHH Hoàn Cầu granite 443.994.635 đồng.

Giao Cục thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan đôn đốc thu hồi số tiền sử dụng đất và tiền thuê đất các đơn vị còn nợ 102,5945 tỷ đồng.

Giao Sở Xây dựng kiểm tra, đề xuất điều chỉnh quy hoạch Cụm công nghiệp Nhơn Bình theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Giao các sở, ngành cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý phù hợp đối với các cán bộ, công chức liên quan đến các vi phạm, thiếu sót.