Thành lập Văn phòng ứng phó biến đổi khí hậu Kiên Giang

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Kiên Giang vừa quyết định thành lập văn phòng ứng phó BĐKH của tỉnh trực thuộc Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động ứng phó BĐKH.

Văn phòng có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban chỉ đạo trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH; nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách và cơ chế phối hợp để thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó với BĐKH; giúp Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, điều phối và triển khai các dự án liên quan đến BĐKH, thực hiện hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực BĐKH, tìm kiếm nguồn tài trợ để nâng cao năng lực quản lý và ứng phó với BĐKH.