Thành lập Văn phòng Biến đổi khí hậu TP. Hồ Chí Minh

ThienNhien.Net – UBND TP. Hồ Chí Minh vừa quyết định thành lập Văn phòng Biến đổi khí hậu thành phố trực thuộc Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH).

Biến đổi khí hậu TP. Hồ Chí MInh
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Văn phòng có nhiệm vụ tham mưu, giúp BCĐ trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH; nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách và cơ chế phối hợp để thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó với BĐKH; giúp BCĐ xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phân công cho các thành viên, các tổ chức giúp việc BCĐ.

Văn phòng còn có nhiệm vụ giúp BCĐ điều phối và triển khai các dự án liên quan đến BĐKH trong và ngoài nước, thực hiện hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực BĐKH, tìm kiếm nguồn tài trợ để nâng cao năng lực quản lý và ứng phó với BĐKH; phát hành các văn bản, thông báo ý kiến của Trưởng BCĐ về các vấn đề có liên quan; truyền đạt ý kiến của BCĐ trong việc triển khai thực hiện các chính sách liên quan; đồng thời, yêu cầu các tổ chức, cơ quan có liên quan cung cấp các thông tin cần thiết để báo cáo BCĐ.

Văn phòng có trụ sở tại Sở Tài nguyên và Môi trường, số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.