Tài trợ 120.000 USD cho dự án đồng cỏ bàng Phú Mỹ

ThienNhien.Net – Hội Sếu quốc tế vừa quyết định tài trợ giai đoạn 4 (2013-2015) cho dự án Bảo tồn đồng cỏ bàng Phú Mỹ (H.Giang Thành, Kiên Giang) số tiền 120.000 USD.

Qua gần 10 năm thực hiện, đến nay dự án đã giúp 50 lao động làm việc trực tiếp, gần 1.000 lao động làm việc gián tiếp như đan lát, nhổ cỏ bàng…; giúp đào tạo nghề thủ công mỹ nghệ với sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu cho hơn 500 công nhân; đa số là đồng bào dân tộc Khmer.

Sếu đầu đỏ phân từng đàn nhỏ 5 - 10 con trên đồng cỏ để tìm thức ăn (Ảnh: petrotimes.vn)
Sếu đầu đỏ phân từng đàn nhỏ 5 – 10 con trên đồng cỏ để tìm thức ăn (Ảnh: petrotimes.vn)