Đề nghị trả nước từ thủy điện ĐắkMi 4 về sông Vu Gia

ThienNhien.Net – Ngày 25/3, UBND TP Đà Nẵng đã chuyển công văn đề nghị Bộ Tài nguyên – Môi trường và Bộ Công thương yêu cầu chủ đầu tư thủy điện ĐắkMi 4 xả nước về lại sông Vu Gia với lưu lượng tối thiểu 25m3/s để chống hạn cho vùng hạ du Quảng Nam, Đà Nẵng.

Theo UBND TP Đà Nẵng, lượng mưa trong mùa mưa năm 2012 trên lưu vực sông Vu Gia trung bình chỉ đạt 40% lượng mưa trung bình nhiều năm, lượng mưa từ đầu năm 2013 đến nay nhỏ, đồng thời thủy điện ĐakMi4 không xả nước về hạ lưu nên hạ lưu sông Vu Gia đang thiếu nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt.

Ngày 29/4/2010, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có Công văn số 2840/VPCP-KTN buộc chủ đầu tư thủy điện Đăk Mi4 là Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) phải xả nước về lại sông Vu Gia với lưu lượng 25m3/s.

Tuy nhiên, chủ đầu tư liên tục không chấp hành chỉ đạo này khiến vùng hạ lưu sông Vu Gia luôn lâm vào tình cảnh khô hạn vào mùa nắng kể từ khi thủy điện ĐắkMi 4 đi vào hoạt động, khiến UBND TP Đà Nẵng phải nhiều lần đề nghị Trung ương can thiệp.