Đông Á ưu tiên phát triển các thành phố bền vững môi trường

ThienNhien.Net – “Thành phố bền vững môi trường” là chủ đề chính của Hội thảo cấp cao Đông Á về thành phố bền vững môi trường lần thứ 4.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Môi trường cấp cao Đông Á (EAS EMM) tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 21 – 22/3.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến cho biết tại Hội nghị Bộ trưởng môi trường cấp cao Đông Á lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10/2008, các Bộ trưởng Môi trường đã nhất trí chủ đề “Thành phố bền vững môi trường” là ưu tiên hàng đầu trong hợp tác về môi trường của các quốc gia Đông Á.

Hội thảo cấp cao Đông Á lần thứ 4 tiếp tục là một một diễn đàn cấp cao và toàn diện để các bên liên quan cùng nhau rà soát tiến độ và thảo luận các vấn đề ưu tiên phát triển đô thị bền vững trong khu vực châu Á.

Ảnh minh họa: tuyengiao.vn
Ảnh minh họa: tuyengiao.vn

Mục tiêu chính của hội nghị là tạo ra nền tảng để tất cả các bên liên quan chia sẻ thông tin và trao đổi kiến thức về phát triển Thành phố bền vững môi trường trong khu vực; rà soát và báo cáo tiến độ Chương trình Thành phố kiểu mẫu bền vững môi trường ASEAN do Quỹ Hội nhập Nhật Bản – ASEAN (JAIF) tài trợ; chia sẻ thông tin về chương trình hỗ trợ các tổ chức quốc tế, chia sẻ công nghệ và chuyên môn của khu vực tư nhân cũng như hợp tác giữa các thành phố với thành phố về xây dựng Thành phố bền vững môi trường.

Hội nghị sẽ diễn ra các buổi thảo luận theo chuyên đề: Sáng kiến ESC địa phương và các hoạt động liên quan với 3 nhóm chủ đề: Quản lý chất thải rắn, nước đô thị và vệ sinh môi trường, lợi ích chung trong Kế hoạch không khí sạch và chuyên đề Chính sách Thành phố bền vững và các hoạt động liên quan với các nhóm chủ đề Cải cách chính sách và pháp lý, thích ứng đô thị và ứng phó, xã hội carbon thấp.

Các đại biểu cũng sẽ thảo luận những cải cách pháp lý cần thiết và phát triển chính sách trong việc thực hiện phát triển Thành phố bền vững môi trường và đưa ra các kiến nghị cụ thể cho các Bộ trưởng để báo cáo cho các cuộc họp trù bị chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng môi trường cấp cao Đông Á (EAS EMM) sắp tới.

Từ năm 2010 đến 2012, Hội thảo cấp cao Đông Á về thành phố bền vững môi trường được tổ chức 3 lần. Hội thảo cấp cao Đông Á về thành phố bền vững môi trường lần thứ 4 sẽ tiếp tục cung cấp một diễn đàn cấp cao và toàn diện, để các bên liên quan cùng nhau rà soát tiến độ và thảo luận các vấn đề ưu tiên phát triển đô thị bền vững trong khu vực châu Á.