Khảo sát môi trường tại Khu công nghiệp Suối Dầu

ThienNhien.Net – Ngày 15/3, ông Mai Hữu Thu – Ủy viên Thường trực Hội doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa cùng Đoàn công tác của Hội doanh nghiệp tỉnh tiếp tục chương trình giám sát môi trường tại Khu Công nghiệp (KCN) Suối Dầu và làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong.

Khảo sát cho thấy, KCN Suối Dầu đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng 2 giai đoạn, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong đã cấp giấy phép 47 dự án đầu tư, trong đó có 30 doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định, thuộc các ngành chủ yếu: chế biến thủy sản, thức ăn chăn nuôi, đồ gỗ gia dụng, dụng cụ y tế, thể thao…

Hầu hết các dự án được cấp phép đều có hồ sơ phê duyệt về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất ngành nghề dễ gây ô nhiễm đã có công trình xử lý nước thải nội bộ trước khi xả vào hệ thống thu gom của KCN.

Theo đánh giá của Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, các dự án đầu tư vào KCN đã thực hiện nghiêm túc đánh giá tác động môi trường, lập bản cam kết và bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, một số doanh nghiệp chưa thực hiện tốt đánh giá tác động môi trường, được cơ quan quản lý môi trường xử lý. Các chỉ tiêu môi trường phần lớn đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quy định.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan Trung ương sớm ban hành hệ thống pháp luật về môi trường bảo đảm đặc thù hoạt động cho KCN; xem xét điều chỉnh phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh cho phù hợp… Công ty Cổ phần KCN Suối Dầu đề nghị kết nối đường truyền dữ liệu quan trắc môi trường tự động đến cơ quan quản lý môi trường của tỉnh và đầu tư Trạm quan trắc tự động tại đây…

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Mai Hữu Thu nhận định việc xử lý ô nhiễm tại KCN Suối Dầu khá tốt. Các cơ quan chức năng của tỉnh cần phối hợp để tăng cường việc giám sát xử lý ô nhiễm; nâng cao quy chế phối hợp tạo điều kiện các doanh nghiệp sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; đồng thời đề nghị UBND tỉnh cần chỉ đạo việc xử lý, thu gom chất thải rắn nguy hại tại doanh nghiệp và KCN…