Cơ hội nhận học bổng Đại học Nottingham Trent, Mỹ

Khoa Khoa học về Môi trường, Nông nghiệp và Động vật thuộc Đại học Nottingham Trent, Anh hiện đang cấp học bổng sau đại học cho sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam.

Điều kiện ứng tuyển:

– Đạt điểm đầu vào tối thiểu trong lĩnh vực mà mình lựa chọn.

– Là sinh viên quốc tế.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 01/07/2013.

Thông tin chi tiết xem tại đây.