Khảo sát tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt

ThienNhien.Net – Bộ Xây dựng vừa ban hành công văn gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc điều tra, khảo sát thực trạng về tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

Trong đó, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan trên điều tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác quản lý chất thải rắn tại địa phương và có ý kiến đề xuất, bổ sung, sửa đổi nội dung dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 59/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải rắn và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/03/2013.