Cơ hội nhận học bổng AIM tại Phillippin

Trung tâm Quản lý Phát triển thuộc Học viện Quản lý Châu Á (AIM) hiện đang cung cấp học bổng Thạc sĩ Quản lý Phát triển (MDM) dành cho sinh viên đến từ các quốc gia trong khu vực. AIM sẽ tổ chức một loạt các cuộc họp giới thiệu về Chương trình MDM tại:

Hà Nội: Khách sạn Fortuna, 5h chiều, ngày 19/03/2013.

Đà Nẵng: Khách sạn Brilliant, 5h chiều, ngày 22/03/2013.

Hồ Chí Minh: Khách sạn New World, 8h sáng, ngày 24/03/2013.

Để biết thêm thông tin về chương trình học bổng, vui lòng liên hệ:

Vũ Thị Nha (Ms)

Librarian

Vietnam Development Information Center

2nd floor, 63 Ly Thai To, Hanoi, Vietnam

Tel: 84-4-3934 6845

Fax: 84-4-3934 6847

Email: nvu2@worldbank.org

Website: www.vdic.org.vn