Thanh Hóa xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước

ThienNhien.Net – Ngày 8/3, tại Thanh Hóa, Trung tâm quy hoạch, điều tra tài nguyên nước phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị thẩm định, nghiệm thu dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước tỉnh Thanh Hóa.” 

Dự án được thực hiện nhằm đảm bảo lưu trữ một cách hệ thống, đầy đủ, dễ dàng tra cứu, sử dụng và cập nhật các thông tin về tài nguyên nước và liên quan phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước của địa phương, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội đất nước cũng như trên địa bàn.

Hiện nay, việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước phục vụ cho mục đích sinh hoạt và sản xuất của tỉnh Thanh Hóa tồn tại dưới ba hình thức gồm: khai thác nước công nghiệp tập trung quy mô lớn với bốn nhà máy nước; khai thác đơn lẻ dạng công nghiệp do các nhà máy, xí nghiệp, trường học, đơn vị quân đội… tự khoan, quản lý và khai khác; khai thác nước nông thôn do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường Thanh Hóa đảm nhận với sự trợ giúp của tổ chức UNICEF hoặc người dân tự khoan các giếng khoan đường kính nhỏ quy mô hộ gia đình.

Ảnh minh hoạ: vov.vn
Ảnh minh hoạ: vov.vn

Bên cạnh đó, những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước ở Thanh Hóa đã bộc lộ nhiều bất cập như tình trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không có quy hoạch, không được cấp thẩm quyền cho phép…, từ đó làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguồn nước, gây sụt lún đất. Ngoài ra, tình trạng tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước vẫn xảy ra ở một số địa phương trong tỉnh.

Vì vậy, việc quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên nước là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước tỉnh Thanh Hóa” được thực hiện trong 2 năm (8/2010-8/2012) đã giúp công tác quản lý tài nguyên nước của tỉnh Thanh Hóa trở nên thuận lợi hơn.

Hệ thống thông tin gồm phần mềm quản lý và kho cơ sở dữ liệu tài nguyên nước được xây dựng trên các công nghệ mới nhất cho phép vận hành trên mạng Internet với nhiều số lượng kết nối, cập nhật và khai thác dữ liệu đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước tiếp cận thông tin, khai thác hiệu quả và bền vững tài nguyên này.

Với cơ sở dữ liệu này, Thanh Hóa có thể dễ dàng cập nhật, phân tích, tổng hợp các số liệu liên quan về nước cho từng vùng, từng khu vực, từng cửa sông…

Được biết, Việt Nam chưa có một hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước từ Trung ương tới địa phương.

Cơ sở dữ liệu tài nguyên nước vẫn nằm phân tán ở các Bộ, ngành, địa phương dưới dạng hồ sơ, báo cáo thuyết minh, bản vẽ, bản đồ bằng giấy, gây khó khăn cho công tác quản lý và khai thác sử dụng tài nguyên nước.

Hiện nay, Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tích cực triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước nhằm thống nhất một đầu mối có tính kết nối giữa Trung ương và địa phương, không chỉ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường mà kết nối với các Bộ, ngành khác.

Thanh Hóa là một trong 8 tỉnh trên cả nước đi đầu trong việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước.