Cơ hội tham gia thực địa ở Cồn Sơn

Nhóm Deltas Youth Alliance dự kiến tổ chức chuyến thực địa Cồn Sơn cho 20 thành viên vào sáng Chủ Nhật, 17/03/2013

Hạn cuối đăng ký: 13/03/2013

Liên hệ:

Email: deltasyouth@gmail.com

Điện thoại: 0986 240 562

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.