Cần Thơ: Mở thêm 3 khu công nghiệp rộng 1.400 ha

ThienNhien.Net – Thành phố Cần Thơ đang triển khai kế hoạch xây dựng thêm 3 khu công nghiệp cặp sông Hậu rộng 1.400 ha, nâng tổng diện tích các khu công nghiệp trên địa bàn lên trên 2.300 ha; trong đó 3 khu công nghiệp mới là Ô Môn rộng 600 ha, Bắc Ô Môn rộng 400 ha (quận Ô Môn), khu công nghiệp Thốt Nốt 2 rộng 400 ha.

Thành phố giải tỏa hàng trăm ha đất nhằm mở rộng khu công nghiệp Hưng Phú I, II ; trong đó, xây dựng 2 khu tái định cư rộng trên 300 ha phục vụ chỗ ở cho dân cư bị giải tỏa để mở rộng khu công nghiệp Hưng Phú I, II và 2 khu công nghiệp quận Ô Môn; đồng thời đầu tư xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước, điện tại khu tái định cư Chùm Hồi, tạo chỗ ở cho dân cư trong diện giải tỏa.

Các khu công nghiệp hiện hữu tại Cần Thơ rộng 905 ha, đến nay đã thu hút được 206 dự án (181 dự án đang hoạt động, 18 dự án đang xây dựng, 7 dự án chưa triển khai). Các doanh nghiệp đã thuê 564,9 ha đất công nghiệp xây dựng nhà xưởng sản xuất kinh doanh; trong đó, thuê 100% diện tích đất khu công nghiệp Trà Nóc I, Trà Nóc II . Tổng vốn đăng ký là 1,846 tỷ USD; trong đó vốn đầu tư đã thực hiện là 810 triệu USD, chiếm 43,8% tổng vốn đăng ký.

Trong 206 dự án vừa nêu, có 184 dự án trong nước (160 dự án đang hoạt động, 16 dự án đang xây dựng, 7 dự án chưa triển khai), với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,66 tỷ USD, vốn đầu tư đã thực hiện là 647,5 triệu USD, chiếm 38,9% vốn đăng ký; 22 dự án có vốn đầu nước ngoài (20 dự án đang hoạt động, 2 dự án đang xây dựng), với tổng vốn đầu tư đăng ký là 180,8 triệu USD, vốn thực hiện là 162,3 triệu USD, chiếm 89,8% vốn đăng ký).

Trong năm 2012, tổng doanh thu của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp Cần Thơ đạt 1,87 tỉ USD. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1,365 tỉ USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2011; xuất khẩu đạt 574,9 triệu USD. Các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp đã tạo việc làm cho 34.000 lao động.