Phê duyệt quy hoạch sử dụng cát, sỏi

ThienNhien.Net – UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng cát, sỏi trên địa bàn TP đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, TP giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác, vận chuyển, bảo vệ khoáng sản cát, sỏi lòng sông. Đồng thời, phối hợp các sở, ngành tổ chức kiểm tra, rà soát công tác cấp phép khai thác cát sỏi, cũng như việc thực hiện giấy phép của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác cát, sỏi; kiên quyết thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản thực hiện không đúng quy định của pháp luật.