VUSTA ra mắt Sáng kiến Mạng lưới môi trường và biến đổi khí hậu

Sáng kiến Mạng lưới Môi trường và Biến đổi khí hậu (VECC) được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) công bố trong “Chương trình gặp gỡ 2018 vì Hợp tác và Phát triển” diễn ra vào chiều 30/11 tại Hà Nội.

VECC được thành lập nhằm mục tiêu chính là nâng cao năng lực và sự gắn kết giữa các thành viên mạng lưới tham gia, đồng thời tăng cường nghiên cứu, tư vấn phản biện và giám sát việc thực hiện các cam kết về khí hậu và các mục tiêu phát triển bền vững.

Một số lĩnh vực, chủ đề trọng tâm của VECC bao gồm năng lượng bền vững, quản trị nguồn nước, đa dạng sinh học trong bối cảnh biến đổi khí hậu, trong đó các hoạt động chính mà VECC hướng tới là xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về các sáng kiến bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững của thành viên (website và bản tin); tổ chức sự kiện, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm và kết nối với đối tác (với 3 chủ đề trọng tâm là Năng lượng, Đa dạng sinh học, Quản trị tổng hợp tài nguyên nước); Hội thảo/Tọa đàm đóng góp ý kiến cho các báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu, phát triển bền vững; tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho các tổ chức thành viên.

VECC nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức thành viên và các đối tác, đặc biệt, trong giai đoạn đầu, VECC sẽ được Tổ chức GIZ Việt Nam và Quỹ Khí hậu Châu Âu hỗ trợ.

Hiện VUSTA đang là thành viên của Ủy ban Quốc gia về Biến đổi khí hậu và Tổ công tác liên ngành về Phát triển bền vững nên Sáng kiến VECC sẽ giúp VUSTA thực hiện tốt hơn vai trò của mình, trong hai cơ chế chính thức này.

Cũng trong Chương trình gặp gỡ 2018, VUSTA đã trao tặng Bằng khen cho 15 tổ chức khoa học trực thuộc với những đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực môi trường, y tế, giáo dục và khoa học.

Chương trình “Gặp gỡ vì hợp tác và phát triển” là sự kiện thường niên được VUSTA tổ chức từ năm 2015 dành cho các tổ chức trực thuộc và tổ chức thành viên hoạt động trong lĩnh vực hợp tác quốc tế và phát triển bền vững. Mỗi năm, sự kiện được tổ chức theo các chủ đề khác nhau nhưng đều hướng tới một mục tiêu chung là chia sẻ thông tin và ghi nhận những thành tựu, kết quả hoạt động của các tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc, đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác giữa các tổ chức với các đối tác, bao gồm cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế và các đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sự kiện “Gặp gỡ vì hợp tác và phát triển 2018” được VUSTA tổ chức kết hợp ngay sau “Hội nghị Đánh giá hoạt động của các tổ chức khoa học và công ngệ trực thuộc giai đoạn 2015 – 2018”.

Nguồn:
PanNature