Phát hiện một số trường hợp xả thải trái phép tại Bạc Liêu

ThienNhien.Net – Bộ TN&MT vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về TN&MT tại tỉnh Bạc Liêu. Qua đó kiến nghị UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Sở TN&MT, UBND các cấp kiểm tra rà soát trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm khắc phục những sai sót, hạn chế.

Bộ TN&MT phát hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về TN&MT trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vẫn còn hạn chế, khuyết điểm. Đơn cử như trong công tác quản lý tài nguyên nước, tình trạng khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép còn diễn ra.

Cụ thể trong 24 hồ sơ cấp giấy phép tài nguyên nước thì có tới 13 giấy phép khai thác do Giám đốc Sở TN&MT ban hành chưa đúng thẩm quyền. Một số hồ sơ cấp giấy phép khai thác nước dưới đất, xả nước thải vào nguồn nước được kiểm tra đều không thực hiện đúng, đầy đủ một trong những thủ tục quy định tại Thông tư 02.

Ngoài ra, qua tiến hành kiểm tra 14 hồ sơ cấp giấy phép khai thác nước dưới đất, có 6 hồ sơ có thời gian cấp phép quá hạn; 6 hồ sơ không có bản đồ ghi tỷ lệ.

Đáng chú ý, theo Bộ TN&MT, kiểm tra 8 hồ sơ cấp giấy phép xả nước vào nguồn nước, đã phát hiện 8 hồ sơ chưa có giấy xác nhận phí bảo vệ môi trường nước thải; trong đó có 7 hồ sơ có thời gian thẩm định quá hạn từ 60 đến 90 ngày. Đặc biệt, có 3 doanh nghiệp không có giấy phép sử dụng tài nguyên nước, 4 đơn vị không có giấy phép xả nước vào nguồn nước.

Đoàn thanh tra còn phát hiện, việc ban hành Quyết định 947/QĐ-UBND ủy quyền cho Giám đốc Sở TN&MT ký các quyết định cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép về lĩnh vực tài nguyên nước có nội dung không đúng quy định tại điểm 3, khoản 6, Điều 1 Nghị định 09/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, tỉnh chưa thực hiện công tác phê duyệt các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo quy định tại Điều 6 Nghị định 160/2005/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung tại khoản 3, Điều 1 Nghị định 07 của Chính phủ. Công tác quy hoạch thăm dò tài nguyên chưa được xây dựng và phê duyệt, dẫn đến nhiều địa phương cấp huyện, xã có khoáng sản không biết để quản lý.

Qua kiểm tra công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đoàn thanh tra còn phát hiện tiến độ cấp giấy chứng nhận còn chậm. Cụ thể, tiến hành kiểm tra 45 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì có 7 hồ sơ quá hạn.

Trong 130 hồ sơ của các hộ cá nhân tại thành phố Bạc Liêu và huyện Giá Rai thì có 44 hồ cấp giấy quá hạn. Cùng với đó là hồ sơ địa chính tại cấp xã, phường chưa thực hiện đúng quy định của Thông tư 09/2007/TT-BTNMT về việc hướng dẫn, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

Tình trạng nhiều phần trên bản đồ không còn thông tin thửa đất, tách thửa và chỉnh lý ngay trên bản đồ gốc, sổ mục kê, sổ đăng ký không còn nguyên vẹn, tẩy xóa, viết thêm và chỉnh lý nhiều lần trên sổ.