Xung quanh dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: Không chia lại ruộng đất

ThienNhien.Net – Ngày 1/2, Bộ Tài nguyên – Môi trường bắt đầu lấy ý kiến nhân dân xung quanh dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Nguyễn Minh Quang khẳng định, trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), sẽ không chia lại ruộng đất nông nghiệp, sau khi hết thời hạn (2013), người dân nếu có nhu cầu sử dụng sẽ tiếp tục được gia hạn.

Trong gần 10 năm thực hiện Luật Đất đai 2003, các quyền của người sử dụng đất được mở rộng, các vi phạm về đất đai được ngăn chặn, xử lý nghiêm. Tuy nhiên, chính sách pháp luật về đất đai vẫn còn một số hạn chế, nhất là trong quy hoạch sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng… Năm 2013 là hết thời hạn giao đất nông nghiệp song Nhà nước sẽ không thu hồi, chia lại ruộng đất.

“Chính sách đất đai cần ổn định, lâu dài, sẽ không chia lại ruộng đất để đảm bảo người nông dân yên tâm sản xuất. Theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), thời hạn sử dụng đất nông nghiệp sẽ được kéo dài 50 năm. Tuy nhiên, nếu không chia lại ruộng đất sẽ xảy ra cảnh những người sinh ra sau năm 1993 không có đất canh tác, trong khi những người chết đi vẫn còn đất. Để cân đối, hỗ trợ cho những người không có ruộng đất, Nhà nước khuyến khích việc tự nguyện chuyển nhượng cũng như sẽ thu hồi diện tích đất của những trường hợp không có nhu cầu sử dụng để bàn giao cho người khác. Thực tế vừa qua, một số địa phương như Hà Tĩnh, Thái Bình… đã thực hiện điều này rất tốt” – Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang khẳng định.