TP. HCM cấm hoạt động khoáng sản tại 120 khu vực

ThienNhien.Net – UBND TPHCM vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản rắn TP đến năm 2020.

Theo đó, vùng cấm hoạt động khoáng sản bao gồm 120 khu vực nằm trong 67 mỏ – điểm khoáng sản, thuộc 8 loại hình khoáng sản được khoanh định vào diện cấm với tổng diện tích là 9.870,46 ha.

Trong đó, đá xây dựng có 5 tiểu khu với tổng diện tích cấm 278,63 ha, trữ lượng 195.758.346 m3; sét gạch ngói có 50 tiểu khu với tổng diện tích cấm 4.113,06 ha, trữ lượng 118.238.342 m3; sét hỗn hợp có 19 tiểu khu với tổng diện tích cấm 2.480,12 ha, trữ lượng 117.439.116 m3; cuội sỏi san lấp có 8 tiểu khu với tổng diện tích cấm 538,33 ha, trữ lượng 24.492.864 m3; cát xây dựng có 6 tiểu khu với tổng diện tích cấm 28,79 ha, trữ lượng 19.804.514 m3; Laterit san lấp có 7 tiểu khu với tổng diện tích cấm 1.615,98 ha, trữ lượng 23.611.021 m3; than bùn có 16 tiểu khu với tổng diện tích cấm 379,76 ha, trữ lượng 3.820.053 tấn; Kaolin có 9 tiểu khu với tổng diện tích cấm 435,80 ha, trữ lượng 13.417.595 tấn.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Vùng dự trữ khoáng sản bao gồm 73 khu vực mỏ được phân chia thành 223 tiểu khu với diện tích tổng cộng 4.524 ha.

Trong đó, sét gạch ngói có 19 khu vực vớ diện tích 1.827,69ha, trữ lượng 46.785.000 m3; sét hỗn hợp (Keramzit) có 6 khu vực vớ diện tích 571,29 ha, trữ lượng 20,557.000 m3; Laterit có 7 khu vực với diện tích 342,7ha, trữ lượng 4.957.541 m3; Kaolin có 5 khu vực với diện tích 213,4ha, trữ lượng 5.243.340 tấn; cuội sỏi có 2 khu vực với diện tích 118,07ha, trữ lượng 8.710.769 m3; cát xây dựng có 22 khu vực với diện tích 737,12ha, trữ lượng 21.725.040 m3 và than bùn có 5 khu vực, diện tích 106,78ha, trữ lượng 1.243.306 tấn.