Mới “trả nợ” 4% rừng bị thu hồi để làm thủy điện

ThienNhien.Net – Ngày 24/1, Sở Công thương Quảng Nam cho biết liên quan đến chủ trương buộc chủ đầu tư dự án thủy điện phải trồng lại diện tích rừng tương đương, tại Quảng Nam hiện mới có 4% diện tích rừng trồng thay thế.

Cụ thể, hơn 7.657 ha rừng bị thu hồi để xây dựng các công trình thủy điện (trong đó gần 3.415 ha rừng chuyển đổi mục đích sử dụng), nhưng đến nay có 4 phương án trồng rừng thay thế được các chủ đầu tư triển khai với diện tích hơn 300 ha. Chưa kể 8.596 ha đất lâm nghiệp khác cũng bị chuyển đổi mục đích sử dụng sang thực hiện các dự án thủy điện.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã khẳng định sẽ loại bỏ ra khỏi quy hoạch các dự án thủy điện tác động xấu đến môi trường, diện tích rừng, ảnh hưởng đến các khu bảo tồn thiên nhiên, làm mất đất mất rừng… Thậm chí, quân đội đã được huy động tham gia trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng và mở rộng diện tích rừng giao cho các đơn vị quân đội (nhất là các đồn biên phòng).