Viện Mê Kông tuyển Giám đốc điều hành

Viện Mê Kông (MI) cần tuyển Giám đốc điều hành – người sẽ xây dựng và thực hiện tầm nhìn hướng đến vai trò của Viện trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững, xóa đói giảm nghèo khu vực tiểu vùng sông Mê Kông.

Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2013

Thông tin chi tiết tại đây.