Bổ sung vốn dự án phát triển cụm doanh nghiệp nhỏ và vừa

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung 500.000 Euro viện trợ không hoàn lại của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) cho dự án “Phát triển cụm doanh nghiệp nhỏ và vừa”, điều chỉnh nội dung hoạt động và gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 31/12/2013.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt nội dung điều chỉnh dự án và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

(Ảnh minh họa: dddn.com.vn)
(Ảnh minh họa: dddn.com.vn)

Dự án “Phát triển cụm doanh nghiệp nhỏ và vừa” nhằm hỗ trợ triển khai các chính sách và giải pháp trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nét nổi bật nữa của Dự án là việc áp dụng phương thức tiếp cận “phát triển cụm”. Cụm công nghiệp là sự tập trung các ngành nghề liên quan mà nhân tố kết nối là mạng lưới quan hệ đối tác kinh doanh.

Ngoài ra, dự án còn triển khai các chương trình hỗ trợ kỹ thuật mà mục tiêu là khắc phục điểm yếu của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam về: năng lực thiết kế và tiếp thị, quy trình và đổi mới sản phẩm, công nghệ sản xuất, kiểm tra chất lượng, kỹ năng quản lý và chuyên môn và tiếp cận tài chính.

Các hoạt động phát triển đầu tiên sẽ được triển khai tại một số cụm thí điểm thuộc ba ngành dệt/may, da/giầy và chế biến gỗ.