UNDP tuyển cán bộ kỹ thuật hiện trường

Dự án “Xây dựng năng lực nhằm loại bỏ hóa chất Bảo vệ thực vật POP tồn lưu tại Việt Nam” do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Tổ chức Nông lương LHQ (FAO) tài trợ, Bộ TNMT thực hiện – cần tuyển 01 cán bộ kỹ thuật hiện trường (Field Technical Officer), làm việc trong thời hạn 01 năm, tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 17:00, 21/01/2013

Bản mô tả công việc tại đây.

Thông tin liên hệ:

Ban Quản lý dự án

Tầng 2, Số 6, Lô 12B (số 64), phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: 04 37834464

email: pop-pesticide@vnn.vn