Khởi động Chương trình BREES giai đoạn 3

ThienNhien.Net – Hội nghị khởi động Chương trình “Khu dự trữ sinh quyển: An ninh kinh tế và môi trường (BREES) thuộc Chương trình Giảm thiểu và Thích ứng với Biến đổi khí hậu khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2010-2017” giai đoạn 3 tại Khu Dự trữ Sinh quyển châu thổ sông Hồng đã diễn ra ngày 15/1 tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định).

Hội nghị do Văn phòng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam (MAB VN), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển (DTSQ) Châu thổ sông Hồng phối hợp tổ chức.

Tham dự hội nghị có bà Katherine Muller-Martin, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam; GS.TS Nguyễn Hoàng Trí, Tổng thứ ký MAB VN; ông Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định; đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định cùng đại diện lãnh đạo huyện Giao Thủy, các trung tâm học tập cộng đồng và 5 trường học trên địa bàn huyện.

 

150113_BTTN_xuanthuy
Vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định (Ảnh: ThienNhien.Net)

BREES là một sáng kiến mới giúp trao quyền cho cộng đồng địa phương hợp tác, hình thành cách ứng phó sáng tạo với biến đổi khí hậu. Chương trình đã bước đầu triển khai thành công giai đoạn 1 và 2 tại Khu DTSQ Cát Bà (Hải Phòng).

Dựa trên những thành công và kinh nghiệm đó, BREES tiếp tục triển khai giai đoạn 3 tại Khu Dự trữ Sinh quyển châu thổ sông Hồng, trong đó Vườn Quốc gia Xuân Thủy là vùng lõi. Đối tượng của chương trình là 10 tập huấn viên nòng cốt của 5 trung tâm học tập cộng đồng (gồm Hồng Thuận, Giao Nhân, Giao Thiện, Giao Lạc, Giao An) và 5 trường học (gồm Trường Tiểu học Giao An, Trường Tiểu học Giao Thiện, THCS Giao Lạc, THCS Giao Thiện và trung học phổ thông Giao Thủy A).

Mục tiêu của BREES giai đoạn 3 là nhằm tăng cường kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm tập huấn về thích ứng với biến đổi khí hậu cho các tập huấn viên; nâng cao nhận thức và thúc đẩy năng lực hành động của cha mẹ học sinh cũng như các thành viên trong cộng đồng về thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường sự kết nối và hỗ trợ lẫn nhau của học sinh, giáo viên và cộng đồng xung quanh trường học trong các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học…

Bà Katherine Muller-Martin cho biết các tập huấn viên sau khi được tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức sẽ chịu trách nhiệm giảng dạy cho 50 thành viên cộng đồng và cha mẹ học sinh về thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, đồng thời tăng cường phối hợp của họ với nhà trường trong các hành động thực tiễn nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo bà Katherine Muller-Martin, mục tiêu cuối cùng của chương trình là đảm bảo để tầng lớp thanh thiếu niên – học sinh nhận thức được và có những hành vi thiết thực góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Chương BREES giai đoạn 3 tại Khu Dự trữ Sinh quyển châu thổ sông Hồng dự kiến kéo dài đến cuối tháng 5/2013.

BREES là một chương trình dài hạn (7 năm) về thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực và xóa đói giảm nghèo. Chương trình đang và sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng, các tổ chức tài chính quy mô nhỏ, các tổ chức giáo dục, các cơ quan nhà nước và các tổ chức cơ quan tài trợ để sử dụng khu Dự trữ Sinh quyển như địa bàn nghiên cứu về khả năng thích ứng của môi trường và con người với những tác động của biến đổi khí hậu và cải thiện điều kiện kinh tế cho người nghèo khu vực nông thôn và khu vực lân cận khu Dự trữ Sinh quyển.