Tuyên Quang giao rừng tự nhiên cho các công ty lâm nghiệp

Rừng đặc dụng Na Hang, Tuyên Quang (Ảnh: ThienNhien.Net)
Rừng xã Sơn Phú, huyện  Na Hang, Tuyên Quang (Ảnh: ThienNhien.Net)

ThienNhien.Net – Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng tự nhiên, tỉnh Tuyên Quang đang đầu tư thực hiện “Ðề án giao rừng tự nhiên gắn với giao đất lâm nghiệp cho các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý”.

Theo đó, 5 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý sẽ được giao hơn 4.600 ha rừng tự nhiên, trong đó hơn 4.100 ha là rừng sản xuất, gần 500 ha là rừng phòng hộ.

Những công ty này sẽ được hưởng giá trị tăng thêm của rừng, được khai thác lâm sản trong rừng sản xuất, được cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê rừng để kết hợp sản xuất lâm nghiệp – nông nghiệp – ngư nghiệp, kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái – môi trường, nghiên cứu khoa học theo quy chế quản lý rừng…