Khởi động dự án hỗ trợ giảm nghèo đa chiều

ThienNhien.Net – Ngày 11/1, dự án “Hỗ trợ giảm nghèo đa chiều khu vực đô thị” tại TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 2012 – 2016 do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tài trợ đã chính thức được triển khai.

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu đánh giá nghèo theo chiều thu nhập, thành phố hiện không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia và theo chuẩn nghèo của thành phố là 12 triệu đồng/người/năm (gấp 2 lần chuẩn nghèo quốc gia) thì tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn chỉ còn chiếm 3,5% số hộ dân thành phố, nhưng kết quả này vẫn chưa được xét một cách toàn diện các mặt và nguy cơ tái nghèo luôn tiềm ẩn.

Nếu đánh giá nghèo theo chiều thu nhập,TPHCM hiện không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia (Ảnh minh họa)
Nếu đánh giá nghèo theo chiều thu nhập,TPHCM hiện không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia (Ảnh minh họa)

Dự án Hỗ trợ giảm nghèo đa chiều là sự tiếp nối thành công của dự án về “Đánh giá sâu về tình trạng nghèo đô thị ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 – 2011″ cũng do UNDP tài trợ. Theo kết quả của dự án, TP Hồ Chí Minh là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước và xác định mức chuẩn nghèo cũng cao nhất nước. Tuy nhiên, nếu tiếp cận theo những tiêu chí của quốc tế, phương pháp đánh giá nghèo đa chiều dựa trên chiều thu nhập và các khía cạnh khác như sự tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế, diện tích nhà ở, dịch vụ nhà ở, sự tham gia vào các hoạt động xã hội, vấn đề an ninh, an toàn xã hội…thì đời sống của một bộ phận người dân vẫn còn có nhiều thiếu hụt.

Do đó, dự án sẽ giúp lãnh đạo thành phố hoạch định chính sách và các giải pháp giảm nghèo đô thị và giảm nghèo chung theo cách tiếp cận đa chiều, góp phần làm cho chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá của thành phố được toàn diện hơn, đảm bảo sự tiếp cận các dịch vụ cơ bản được bình đẳng giữa các nhóm dân cư; đồng thời, thành phố sẽ hoàn thiện hệ thống giám sát hộ nghèo, xác định đối tượng nghèo một cách toàn diện.

Kinh nghiệm trong việc áp dụng giảm nghèo đa chiều của thành phố sẽ được công bố, nhân rộng để các địa phương, các đô thị khác trong nước cùng tham gia, áp dụng một cách hiệu quả.

Theo ông Bakhodir Burkhanov, Phó Giám đốc UNDP Việt Nam, dự án có tổng vốn là 2,2 triệu USD, tương đương 46,2 tỷ đồng; trong đó vốn ODA không hoàn lại là 2 triệu USD và vốn đối ứng của thành phố là 200.000 USD. Thời gian thực hiện dự án là 60 tháng.