Cơ hội nhận học bổng ATP

Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) thuộc Vườn thú Cleveland Metroparks xin thông báo về cơ hội tham gia và nhận học bổng “Khóa đào tạo các kỹ năng nghiên cứu thực địa về rùa cạn và rùa nước ngọt” của Việt Nam lần thứ IX. Khoá học này do Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) phối hợp với Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương tổ chức

Đối tượng tham gia: Ưu tiên các sinh viên Lào đang theo học tại các trường Đại học của Việt Nam, sinh viên, cán bộ kiểm lâm, các nhà sinh học và các nhà bảo tồn trẻ Việt Nam.

Thông tin học bổng chi tiết tại đây

Cách thức đăng ký: Các ứng viên quan tâm truy cập linhk sau để tải mẫu đăng ký khóa đào tạo

Hạn nộp đơn: 25/2/2013