Ô nhiễm “vây” kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè

ThienNhien.Net – Một dòng kênh trong khu “khoét lõm” phường Tân Định, quận 1 – TPHCM bị san lấp, xây dựng trái phép; phần còn lại đang trở thành ao chứa rác của các hộ dân trong khu vực.

080113_MT_Onhiemkenh

Không chỉ gây ô nhiễm nội bộ, dòng kênh này đổ thẳng nước ô nhiễm ra kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

Như vậy, ngoài dòng chính liên tục bị xả rác thải và nước thải, hằng ngày, kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè còn tiếp nhận tải lượng ô nhiễm khá lớn từ các tuyến kênh nhánh.

Theo kết quả quan trắc chất lượng nước mặt 9 tháng đầu năm 2012 của Chi cục Bảo vệ môi trường TPHCM, nồng độ COD kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè vượt chuẩn cho phép từ 1,3 – 2,5 lần, BOD5 vượt từ 1,04 – 2,08 lần, coliform vượt từ 130 – 210 lần.