Đề xuất 2 phương án xử lý 22 đơn vị không nộp hồ sơ thuê rừng

22 đơn vị không nộp hồ sơ thuê rừng mà đến ngày 10.5 vẫn tiếp tục không chấp hành, thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng sẽ xem xét kiến nghị thu hồi dự án.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Lâm Đồng vừa đề xuất, kiến nghị xử lý đối với 22 đơn vị, doanh nghiệp chưa có quyết định cho thuê rừng của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Một vụ phá rừng ở huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Thế Yên

Theo đó, ngày 9.4, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản đôn đốc lần cuối nhưng đến ngày 10.5, nếu 22 đơn vị này vẫn không nộp hồ sơ thuê rừng, thì cơ quan này sẽ kiến nghị UBND tỉnh xem xét xử lý theo 2 phương án.

Phương án 1: Nếu các doanh nghiệp vẫn không chấp hành nộp hồ sơ thuê rừng, đề nghị thu hồi dự án của các doanh nghiệp này do Sở NNPTNT đã đôn đốc nhiều lần nhưng doanh nghiệp không chấp hành, không quan tâm đến việc lập thủ tục cho thuê rừng.

Phương án 2: Thống nhất cho Sở NNPTNT thuê đơn vị tư vấn chuyên ngành kiểm kê tài nguyên rừng, lập hồ sơ cho các doanh nghiệp và trình UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt mà không chờ doanh nghiệp tự giác thực hiện. Và chi phí liên quan đến rà soát, kiểm kê rừng do doanh nghiệp phải tự chi trả cho đơn vị tư vấn.

Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng cũng kiến nghị UBND tỉnh, đối với các doanh nghiệp đang hoạt động, đã được thuê đất để triển khai dự án nhưng không chấp hành các thủ tục về thuê rừng và nghĩa vụ tài chính có liên quan thì không xem xét điều chỉnh bất cứ hoạt động nào của dự án (gia hạn, thay đổi mục tiêu, điều chỉnh hoặc chuyển nhượng dự án…).