Phát triển vùng sản xuất muối năng suất cao

ThienNhien.Net – Quy hoạch vùng sản xuất muối trên cả nước sẽ được điều chỉnh theo hướng phát triển tập trung vào những vùng có khả năng sản xuất muối cho năng suất cao, sản lượng lớn, chất lượng đảm bảo cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất công nghiệp trong nước.

050113_KT_Muoi
(Ảnh: Báo Bình Thuận)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị các tỉnh, thành phố có sản xuất muối thực hiện rà soát lại quy hoạch vùng sản xuất muối để đề nghị điều chỉnh quy hoạch vùng sản xuất muối trên phạm vi cả nước theo hướng nêu trên.

Theo đó, các địa phương sản xuất muối tiến hành rà soát, sớm hoàn thành việc giao đất hoặc cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất muối yên tâm đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, cơ giới hóa khâu thu hoạch và rửa muối để đáp ứng yêu cầu muối chất lượng cao cho ngành công nghiệp hóa chất; không thu hồi và chuyển đổi diện tích sản xuất muối công nghiệp hiện có sang ngành nghề khác.

Đối với sản xuất muối thủ công, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương có sản xuất muối tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ người dân cải tạo nâng cấp đồng muối và chuẩn bị công tác vào vụ muối năm 2013; nhất là ưu tiên sử dụng nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến công, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… để hỗ trợ người dân sản xuất, chế biến, tiêu thụ muối.

Đồng thời, hỗ trợ người dân chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để chuyển nhanh sang sản xuất muối sạch kết tinh trên bạt HDPE. Vận động người dân tích tụ ruộng đất để chuyển đổi từ sản xuất muối thủ công sang sản xuất muối công nghiệp gắn với chế biến và thị trường.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, năm 2012, diện tích muối cả nước đạt 14.157 ha.
Sản lượng muối đạt 807.000 tấn, trong đó muối sản xuất thủ công đạt 571.000 tấn, muối sản xuất công nghiệp đạt 236.000 tấn, cơ bản đáp ứng được nhu cầu muối trong nước.

Đối với sản xuất muối công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương có sản xuất muối tăng cường chỉ đạo các đơn vị sản xuất muối công nghiệp đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất muối và thu hoạch muối, nâng cao năng suất, chất lượng đáp ứng nhu cầu muối chất lượng cao cho ngành công nghiệp hóa chất để hạn chế nhập khẩu muối, tạo điều kiện tiêu thụ muối thủ công cho diêm dân.

Các địa phương chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến muối tại địa phương ký hợp đồng tiêu thụ lâu dài, ổn định đối với người sản xuất muối, đảm bảo giá cả hai bên cùng có lợi theo chính sách tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng.

Ngoài ra, Bộ cũng đề nghị các địa phương tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh muối và người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất muối, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Đồng thời, ưu tiên kinh phí hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất muối, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, các dự án nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm thuộc các lĩnh vực sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm muối; triển khai thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng muối gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.