Cấp điện cho 150 hộ tái định cư thủy điện Sông Tranh 2

Người dân tái định cư tự do thủy điện Sông Tranh 2 tại xã Trà Bui sẽ được kéo điện để sinh hoạt
Người dân tái định cư tự do thủy điện Sông Tranh 2 tại xã Trà Bui sẽ được kéo điện để sinh hoạt

ThienNhien.Net – Ngày 25/12, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có yêu cầu Ban quản lý (BQL) dự án Thủy điện 3 có trách nhiệm xây dựng hệ thống cấp điện cho 150 hộ tái định cư tự do công trình thủy điện Sông Tranh 2 tại xã Trà Bui (H.Bắc Trà My).

Theo đó, Ban quản lý (BQL) dự án Thủy điện 3 sẽ xây dựng hệ thống lưới điện theo thiết kế cơ sở đã được phê duyệt và thực hiện đúng các quy định về an toàn lưới điện. Khi hoàn thành việc xây dựng công trình điện phải chuyển giao cho cơ quan quản lý điện quản lý, sử dụng theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có quyết định giao toàn bộ diện tích 178,4 m2 đất gồm 67,3 m2 đất thu hồi và 111,1 m2 đất đã được UBND H.Bắc Trà My thực hiện thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để BQL dự án Thủy điện 3 xây dựng hệ thống điện này.