Tăng cường thông tin về các hoạt động của Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam với Thủ tướng Chính phủ

ThienNhien.Net – Chiều 24/12, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Thứ trưởng Bộ TN&MT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam Nguyễn Thái Lai đã tới dự và chỉ đạo. Tham dự Hội nghị còn có đại diện một số Cục, Vụ, Trung tâm trực thuộc Bộ TN&MT.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: monre.gov.vn)
Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: monre.gov.vn)

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam Lê Đức Trung cho biết, năm 2012 nhiệm vụ của Văn phòng Thường trực được triển khai trong bối cảnh hợp tác Mê Kông có nhiều thuận lợi. Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ TN&MT đồng thời nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các đối tác phát triển và nhà tài trợ. Đây chính là cơ sở để Văn phòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cụ thế là, Văn phòng đã hoàn thành xây dựng đề cương và đang tiến hành tuyển chọn tư vấn quốc tế thực hiện Nghiên cứu của Việt Nam về tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Kông; thuyết phục các quốc gia thành viên Ủy hội cùng tham gia nghiên cứu; chuẩn bị nội dung và tham gia đàm phán với Lào và các quốc gia thành viên về các vấn đề liên quan đến Thủy điện Xay-nha–bu–ly.

Bên cạnh đó, Văn phòng cũng hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Ủy ban Liên hợp Ủy hội khóa 2011/2012 và đóng góp lớn cho sự thành công của phiên họp Ủy ban Liên hợp lần thứ 35; Tiếp tục triển khai thực hiện các cam kết của Tuyên bố Hủa Hỉn và các Nghị quyết của Hội đồng Ủy hội; triển khai Kế hoạch Chiến lược Ủy hội giai đoạn 2011- 2015 và Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước…

Ghi nhận những nỗ lực và đánh giá cao những kết quả hoạt động của Văn phòng, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai khẳng định: Năm 2012 là năm Văn phòng đã có những chuyển biến tích cực trong hoạt động và điều hành. Trên cơ sở đó, Thứ trưởng cũng gợi ý những định hướng Văn phòng cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai trong năm 2013. Với vai trò tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam, Văn phòng cần tiến hành các hoạt động chương trình dự án khẳng định vị trí Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam trong Ủy hội sông Mê Kông quốc tế.

Theo Thứ trưởng, để Chính phủ có những chỉ đạo sát sao, kịp thời, Văn phòng cần tăng cường công tác thông tin, thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động của Ủy ban sông Mê Kông với Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền các kết quả của 5 chương trình trọng điểm giai đoạn 2011 – 2015 là Chương trình Quy hoạch Phát triển lưu vực, Chương trình môi trường, Chương trình quản lý thông tin và kiến thức, Chương trình sáng kiến biến đổi khí hậu và Dự án quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Mê Kông.

Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cũng chỉ đạo, Văn phòng cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chiến lược phát triển Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam để có hành lang pháp lý cho Văn phòng hoạt động hiệu quả theo lộ trình và kế hoạch đề ra.