Dùng smartphone đọc ô nhiễm

ThienNhien.Net – Các nhà khoa học Mỹ cho hay đã triển khai một đội ngũ cảm biến ô nhiễm di động, cung cấp thông tin thực tế về tình hình chất lượng không khí đến smartphone của cư dân trong vùng.

Chỉ số ô nhiễm truyền thẳng đến smartphone (Ảnh: UC San Diego)
Chỉ số ô nhiễm truyền thẳng đến smartphone (Ảnh: UC San Diego)

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học California ở San Diego (Mỹ) cho hay những cảm biến CitiSense đặc biệt hữu ích cho những người mắc tình trạng kinh niên như suyễn, cần phải tránh nơi ô nhiễm.

Chỉ cần 100 cảm biến là đủ để thu thập thông tin thời tiết tại một khu vực rộng. Ví dụ, hạt San Diego có khoảng 3,1 triệu dân, diện tích trên 10.000 km2, và chỉ cần khoảng 10 trạm di động như vậy.

“Chúng tôi muốn có được nhiều dữ liệu, và dữ liệu chính xác, để có thể cung cấp cho cộng đồng”, websiteesciencenews.com dẫn lời William Griswold, Giáo sư khoa học máy tính của UC San Diego, trưởng nhóm dự án.

Trong cuộc thử nghiệm, các chuyên gia phân phát cảm biến cho khoảng 30 người mang trong ba lô trong vòng 4 tuần tại hạt San Diego.

Các cảm biến CitiSense có thể phát hiện ozone, nitrogen dioxide và carbon monoxide, những chất ô nhiễm phổ biến nhất thải ra từ xe cộ.

Và smartphone có thể hiển thị những chỉ số đó bằng cách sử dụng thang màu về chất lượng không khí theo qui định của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, từ xanh lá (tốt) đến tím (nguy hiểm).