Khóa đào tạo kỹ năng CNTT miễn phí dành cho sinh viên

Viện Công nghệ Thông tin – Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội triển khai khóa đào tạo kỹ năng CNTT miễn phí dành cho các bạn sinh viên nhằm hỗ trợ các bạn tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp.

Liên hệ: Ngô Minh Trang, Điều phối viên chương trình Trung tâm CNTT và Truyền thông Vietnet. ĐT: 0985868683. Email: nmtrang@vietnet-ict.org

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây