Lâm Đồng xin chuyển 64.490m2 rừng phòng hộ làm du lịch

ThienNhien.Net – Thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng khi xin chuyển mục đích sử dụng 64.490m2 thuộc rừng phòng hộ môi trường cảnh quan thành phố Đà Lạt sang xây dựng các công trình thuộc Dự án đầu tư khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Suối Hoa, Bộ NN&PTNT mới đây đã có văn bản đệ trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt chủ trương trên.

Rừng thông Đà Lạt (Ảnh: chaobuoisang.net)

Địa điểm thực hiện chuyển đổi thuộc tiểu khu 147 rừng phòng hộ môi trường cảnh quan thành phố Đà Lạt. Đây là khu rừng được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập từ ngày 12/8/2004, có quy mô 22.320 ha, với chức năng chính là phòng hộ môi trường và cảnh quan cho thành phố Đà Lạt, phòng hộ đầu nguồn cho vùng Đông Nam Bộ và các tỉnh ven biển miền cực Nam Trung Bộ, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học vùng cao nguyên Lâm Viên.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Suối Hoa vào ngày 23/6/2008; Sở Tài chính duyệt giá trị đền bù tài nguyên rừng trên diện tích chuyển đổi trong tháng 6/2011; và Sở NN&PTNT duyệt phương án trồng lại rừng vào tháng 9 vừa qua.

Theo Bộ NN&PTNT, hồ sơ được UBND tỉnh gửi kèm công văn đề nghị đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng, vì thế Bộ thống nhất với chủ trương của địa phương và đề nghị Thủ tướng xem xét quyết định.