Cần trình Thủ tướng về nguồn vốn di dân khỏi KBT Lung Ngọc Hoàng

ThienNhien.Net – Phúc đáp công văn của UBND tỉnh Hậu Giang về việc bố trí vốn cho các dự án thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Bộ NN&PTNT hoàn toàn nhất trí với chủ trương mà UBND tỉnh đưa ra về việc bố trí ổn định cho 109 hộ dân đang cư ngụ và canh tác trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Khu Bảo tồn.

Tuy nhiên, Bộ nhấn mạnh, nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các dự án nêu trên thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ, vì vậy Bộ đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang trình văn bản báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Được biết, ngày 15/8, UBND tỉnh Hậu Giang cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí tổng vốn hơn 70 tỷ đồng cho hai dự án phục vụ kế hoạch di dân ra khỏi vùng lõi Khu Bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp.