Lập nền tảng cho sự phát triển bền vững

ThienNhien.Net – Đó là chủ đề chính của Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam năm 2013 (CG 2013), sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 10/12. Theo chương trình nghị sự, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự và phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị CG 2012 cũng được tổ chức tại Hà Nội (Ảnh: Trần Quý/Thanh Tra)

Hội nghị xoay quanh các chủ đề: Cập nhật kinh tế Việt Nam: Tăng cường hiệu quả và tính cạnh tranh, cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô năm 2012 và những ưu tiên trong năm 2013; Tạo lập nền tảng bước vào nước có thu nhập trung bình thành công; Sửa đổi chính sách đất đai để phát triển bền vững và toàn diện; Tiến trình phát triển CG: Một phương thức mới cho đối thoại chính sách cấp cao; Báo cáo từ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam và Đối thoại Chống tham nhũng; Diễn đàn Hiệu quả viện trợ…

Diễn đàn năm nay sẽ xoay quanh các chủ đề: Nhận thức về môi trường kinh doanh của các hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; Tóm tắt về kinh tế Việt Nam năm 2012 và kế hoạch phát triển năm 2013; Thảo luận về thị trường ngân hàng và vốn, đầu tư và thương mại/thuế, cơ sở hạ tầng/cảng biển, ô tô và du lịch…

Hội nghị CG là một diễn đàn trao đổi ý kiến giữa Chính phủ Việt Nam và cộng đồng các nhà tài trợ cho phát triển về các vấn đề chính sách kinh tế, chiến lược giảm nghèo và hiệu quả sử dụng vốn ODA, được tổ chức mỗi năm 2 lần (đầu kỳ và giữa kỳ).

Tại Hội nghị CG 2012 diễn ra vào ngày 6/12/2011, các nhà tài trợ đã cam kết tài trợ cho Việt Nam 7,386 tỷ USD.