Triển khai thực hiện dự án ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư và triển khai thực hiện Dự án xây dựng hệ thống đê bao ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh.

Dự án xây dựng hệ thống đê bao xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh – nằm trong danh mục 61 dự án ưu tiên của Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (Chương trình SP-RCC) vừa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc triển khai thực hiện.

Hệ thống đê bao Tịnh Kỳ có chiều dài trên 3,6 km, đảm bảo an toàn trong mùa mưa, lũ cho khoảng 3.000 hộ dân và 64 ha đất sản xuất trong vùng, được kết nối với công trình kè Tịnh Khê tạo thành tuyến đê dọc sông Kinh Giang, ra cửa biển Sa Kỳ, góp phần quan trọng để ổn định cuộc sống của nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Dự án có tổng vốn đầu tư 189 tỷ đồng, trong đó vốn của Chương trình SP-RCC là 130 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương.