Huế tiếp nhận dự án về giảm nhẹ rủi ro thiên tai

ThienNhien.Net – Ngày 02 tháng 8 năm 2011, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa thiên Huế đã ký Quyết định số 1556 /QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận dự án “Tăng cường năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai” do Ủy ban Cứu trợ Khẩn cấp Anh (DEC) tài trợ thông qua tổ chức Save the Children tại Việt Nam.

(Ảnh minh họa: monre.gov.vn)

Dự án được thực hiện trong 2 tháng (7 – 9/2011) trên địa bàn một số xã, thị trấn thuộc 2 huyện: Phú Lộc (Lộc An, Lộc Điền, Lộc Trì, Thị trấn Phú Lộc) và Quảng Điền (Quảng Phú, Quảng Thành, Quảng Lợi, Quảng An) với tổng vốn viện trợ là 3.900.000.000 VNĐ.

Đây là Dự án nhằm tăng cường năng lực cho các cộng đồng ven biển, đầm phá dễ bị tổn thương để chuẩn bị ứng phó với thiên tai, giảm thiểu các tác động của thiên tai thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức của người dân và học sinh cũng như năng lực của cộng đồng, trường học và các tổ chức liên quan trong công tác giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Với mục tiêu đó, Dự án sẽ tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai và các kỹ năng so cấp cứu, cứu hộ và cứu nạn cho các đối tác liên quan tham gia (cán bộ xã/thôn, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong cộng đồng, học sinh, giáo viên của 08 xã, thị trấn hưởng lợi); Tập huấn kỹ năng dạy bơi cho 16 giáo viên nhằm dạy bơi cho 120 em học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở; Tổ chức sự kiện/chiến dịch truyền thông, tập huấn nhằm tăng cường và thay đổi nhận thức của trẻ em và người dân về phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai…