Thu hút nhiều dự án vào khu, cụm công nghiệp

Anh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Đến nay, một số địa phương như: Bà Rịa – Vũng Tàu, Nam Định, Hậu Giang, Hưng Yên… đã thu hút được nhiều dự án vào các khu, cụm công nghiệp.

Theo báo cáo của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định, từ đầu năm đến nay UBND tỉnh Nam Định đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 10 dự án vào các khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư trị giá 975 tỷ đồng và 93,8 triệu USD, tạo việc làm cho 4.438 lao động.

Lũy kế đến hết năm 2012, tại các khu công nghiệp đã có 151 dự án đầu tư trong nước và 18 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 5.529 tỷ đồng và 249 triệu USD được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Bên cạnh đó, tại các khu công nghiệp đã có thêm 10 dự án đã hoàn thành đầu tư, bắt đầu đi vào hoạt động, đưa tổng số các doanh nghiệp đã đi vào sản xuất, kinh doanh lên 107 đơn vị, với 2,3 vạn lao động.

Tỉnh Nam Định cũng đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của Cty cổ phần Hoa Phương tại Khu công nghiệp Hòa Xá do chủ đầu tư không có khả năng triển khai dự án. Đồng thời, xem xét, thực hiện thu hồi đối với 10 dự án có tốc độ quá chậm tại các khu công nghiệp vào năm 2013.

Đến tháng 9/2012, 14 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có tỷ lệ lấp đầy 33,1% diện tích với 1.876,95ha đã cho thuê. 9 tháng đầu năm, trong các khu công nghiệp đã thu hút thêm 11 dự án, tổng vốn đầu tư 179 triệu USD; đồng thời, rút giấy chứng nhận đầu tư của 3 dự án do chậm triển khai.

Lũy kế đến nay, trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 242 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 11,745 tỷ USD; trong đó có 173 dự án đang hoạt, 11 dự án đang xây dựng nhà xưởng, 33 dự án đang chuẩn bị triển khai xây dựng, 4 dự án tạm ngưng hoạt động, 20 dự án chậm triển khai xây dựng và 1 dự án đã xây dựng xong nhưng chưa hoạt động. Những dự án tạm ngưng và chậm triển khai xây dựng do khó khăn về tài chính, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chậm.

Tỉnh Hưng Yên cũng đã có thêm 69 dự án phát triển công nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh với tổng số vốn đăng ký đầu tư 2.611 tỷ đồng và 183 triệu USD. Mặc dù gặp khó khăn nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn nỗ lực triển khai nhanh dự án, đúng mục tiêu và tiến độ đăng ký, sử dụng đất hiệu quả. Đã có thêm 35 dự án mới đi vào hoạt động nâng tổng số dự án đầu tư đã đi vào hoạt động lên 605 dự án, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 30,5 vạn lao động.

Để tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tăng cường vận động và hỗ trợ các dự án đầu tư vào trong các khu công nghiệp; đôn đốc và hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, tạo mặt bằng có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư.

Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã thu hút được 62 dự án đầu tư và có 26 dự án đi vào hoạt động. Trong đó, 2 khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp tập trung do Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh quản lý đã thu hút được 39 dự án với tổng diện tích đất thuê là 979,51/1.399 ha, tỷ lệ lấp đầy 69,9% với tổng vốn đầu tư trong nước là 47.816 tỉ đồng và nước ngoài là 653,7 triệu USD.

4 cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp do UBND các huyện, thị xã quản lý đã thu hút được 23 dự án đầu tư, với tổng diện tích đất thuê là 102,51/130,71ha, tỷ lệ lấp đầy 78,4%, tổng số vốn đăng ký đầu tư khoảng 1.084 tỉ đồng và đã có 11 dự án đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho khoảng 3.210 lao động trong và ngoài địa phương.