Rà soát các hành động chính sách gắn với mục tiêu ứng phó BĐKH

ThienNhien.Net – Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp, một số hành động chính sách kế hoạch năm 2012 thuộc Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu do các đơn vị thuộc Bộ chủ trì thực hiện có tiến độ chậm, chưa đáp ứng các chỉ số đánh giá kết quả, việc đăng ký các hành động chính sách giai đoạn2013 -2015 cũng còn nhiều hạn chế.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Nhằm đốc thúc vấn đề này, Bộ yêu cầu các Tổng cục, Cục, Vụ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hành động chính sách. Đối với những hành động chính sách có khả năng không hoàn thành theo các chỉ số đánh giá đặt ra, cần phải nêu rõ nguyên nhân và thời gian hoàn thành cụ thể.

Về việc xây dựng hành động chính sách giai đoạn 2013-2015, Bộ yêu cầu các đơn vị rà soát, đăng ký những hành động gắn với mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu theo đúng quy định, đồng thời đề xuất kinh phí và bố trí nguồn lực thực hiện.