Cấm nhập khẩu mẫu vật động vật hoang dã nguy cấp

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đề xuất nghiêm cấm nhập khẩu mẫu vật các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm như tê giác, hổ, voi, tê tê, gấu ngựa và gấu chó.

Các mẫu vật đang được đề xuất nghiêm cấm nhập khẩu như nêu trên đều thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được xây dựng trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm nhập khẩu mẫu vật một số loài động vật hoang dã.

Cụ thể, dự thảo nêu rõ: Nghiêm cấm nhập khẩu mẫu vật động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) bao gồm: Mẫu vật tê giác, hổ, voi, tê tê, gấu ngựa và gấu chó (bao gồm tê giác, hổ, voi, tê tê, gấu ngựa còn sống hay đã chết, bộ phận, dẫn xuất và sản phẩm có nguồn gốc từ các loài vật trên).

Các mẫu vật động vật trên chỉ được nhập khẩu trong trường hợp phục vụ ngoại giao, nghiên cứu khoa học, trao đổi giữa các vườn thú, triển lãm phi lợi nhuận, biểu diễn xiếc phi lợi nhuận, trao đổi mẫu vật giữa cơ quan Quản lý CITES các nước thành viên; hoặc nhập khẩu mẫu vật theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 5, Điều 5, Nghị định số 98/2011/NĐ-CP.

Hiện dự thảo này đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố lấy ý kiến nhân dân.