Phá rừng đặc dụng Na Hang liệu đã chấm dứt?

Rừng đặc dụng Na Hang bị tàn phá

ThienNhien.Net – “Trong tháng 5 vừa qua nhiều cơ quan báo chí trung ương phản ánh đúng và có thông cho nhiều ngành chức năng vào cuộc bảo vệ rừng Na Hang (Tuyên Quang). Đến thời điểm này tình trạng phá rừng và vận chuyển thớt nghiến vào ban đêm không còn nữa” – Ông Nguyễn Đức Tưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang chia sẻ ngày 26/6/2012.

Ông Tưng cũng cho biết Chi cục kiểm lâm tỉnh đã tăng cường thêm 10 cán bộ cho Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang để ngăn chặn lâm tặc chặt phá và vận chuyển thớt gỗ nghiến trái phép trên địa bàn huyện Na Hang.

Theo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2012 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, Chi cục đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 689 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Trong đó, xử lý hành chính 666 vụ, xử lý hình sự 23 vụ.

Thực hiện Quyết định số 576/QĐ-CT ngày 6/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, trong 6 tháng cuối năm Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang sẽ phối hợp với tổ công tác cơ động liên ngành triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Đồng thời tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ hai huyện Na Hang và Chiêm Hóa ngặn chặn tình trạng khai thác gỗ rừng tự nhiên trái phép, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm.