WB tài trợ 50 triệu USD xử lý nước thải khu công nghiệp

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

ThienNhien.Net – Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) trong ngày 25/10 đã thông qua khoản tài trợ trị giá 50 triệu USD cho Dự án thực thi các quy định về xử lý nước thải tại các khu công nghiệp ở Nam Định, Hà Nam, Đồng Nai, và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mục tiêu của Dự án nhằm tăng cường giám sát và thực thi chính sách về môi trường tại tất cả các khu công nghiệp thuộc 4 tỉnh, đồng thời xây dựng ít nhất 8 hệ thống xử lý nước thải tại các địa phương.

Được biết, Dự án quản lý ô nhiễm công nghiệp là một phần trong chương trình hỗ trợ đa nguồn cho Việt Nam nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến ô nghiễm công nghiệp. Dự án cũng hỗ trợ việc xem xét toàn diện khung pháp lý và các quy định về quản lý ô nhiễm.