Sonadezi chưa chịu mức bồi thường gần 30 tỉ đồng

ThienNhien.Net – Ngày 25/10, Ban Chỉ đạo của tỉnh Đồng Nai về giải quyết thiệt hại về kinh tế và môi trường cho người dân trên lưu vực rạch Bà Chèo thuộc xã Tam An, huyện Long Thành đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Sonadezi Long Thành (SZL) để bàn về số tiền bồi thường.

Ban chỉ đạo đề nghị SZL bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi, ngành nghề đánh bắt thủy sản trong diện tích 114 ha (diện tích đã được Viện Môi trường Tài nguyên khoanh vùng và thẩm định thực tế) với tổng số tiền gần 30 tỉ đồng. Lãnh đạo SZL ghi nhận ý kiến cuộc họp, báo cáo Tổng Công ty Sonadezi xem xét – Báo Thanh Niên ngày 26/10 đưa tin.

Đối với số hộ ở ngoài vùng 114 ha, trước đó, vào ngày 16/10, đoàn công tác của Viện Môi trường Tài nguyên cùng Ban chỉ đạo cũng đã đi khảo sát thực tế, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thông tin phản hồi về kết quả khảo sát.