Thu hồi đất rừng nếu để xảy ra tình trạng đốt than trên diện tích được giao khoán

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Phú Yên vừa yêu cầu Sở NN&PTNT, UBND huyện Đông Hòa phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng, đất lâm nghiệp, ngăn chặn triệt để tình trạng phá rừng đốt than.

(Ảnh minh họa: Thanh Hà)

Cụ thể, Sở và UBND huyện cần phối hợp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và chốt chặn không để người dân vào rừng khai thác lâm sản, phá rừng, đốt than trái phép. Kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, tiến tới ngăn chặn triệt để tình trạng phá rừng đốt than.

Chỉ đạo Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả đôn đốc, nhắc nhở các hộ gia đình được giao khoán, sử dụng đất lâu dài vào mục đích lâm nghiệp phải có trách nhiệm bảo vệ rừng của mình. Nếu hộ nào không làm tốt, để xảy ra tình trạng khai phá rừng, đốt than thì có biện pháp xử lý, thanh lý hợp đồng và thu hồi đất rừng để giao khoán cho hộ gia đình khác quản lý bảo vệ theo đúng quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Đông Hòa thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và các quy định của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, nếu tiếp tục vi phạm có biện pháp xử lý nghiêm, đưa ra kiểm điểm, giáo dục trước cộng đồng.