Đánh giá tiềm năng bể than Quảng Ninh dưới mức – 300m

Công trường khai thác than (Ảnh: Quangninh.gov.vn)

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xây dựng chương trình nghiên cứu, đánh giá tổng thể bể than Quảng Ninh bằng các phương pháp hiện đại, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng thông qua báo cáo thẩm định kết quả giai đoạn I Đề án điều tra, đánh giá tiềm năng than dưới mức -300m bể than Quảng Ninh và cho phép Đề án được dừng ở kết quả giai đoạn I; Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo kết quả giai đoạn I của Đề án theo quy định.

Được biết, mục tiêu của giai đoạn I Đề án điều tra, đánh giá tiềm năng than dưới mức -300m, bể than Quảng Ninh là nghiên cứu quy luật phân bố các vỉa than ở phần sâu dưới mức -300m; đánh giá trữ lượng than từ -300m đến đáy tầng than cấp C2 (cấp 333) là 01 tỷ tấn và dự báo tài nguyên cấp P1 (cấp 334 a) là 03 tỷ tấn.