Orbis tuyển Quản lý truyền thông và PR

Tổ chức phòng chống mù lòa và bảo vệ thị lực (Orbis) cần tuyển Quản lý truyền thông và quan hệ công chúng, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2020

Liên hệ: phanviet.phuong@orbis.org