Chương trình học bổng của DAAD

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) hỗ trợ và tài trợ các Chương trình trao đổi Hàn lâm giữa các Trường Đại học Đức với các Trường Đại học Quốc tế thông qua các Văn phòng Đại diện của mình trên toàn cầu. Ngoài ra, DAAD còn có các Chương trình Hỗ trợ và Chương trình Học bổng, dành cho các đối tượng khác nhau, với những mục tiêu, thời gian hỗ trợ khác nhau.

Liên hệ:

Văn phòng Đại diện DAAD Hà Nội

Địa chỉ: Trung Tâm Việt-Đức – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại Cồ Việt / Trần Đại Nghĩa, Hà Nội

Điện thoại: 04 3868 3773 – Fax: 04 3868 3772

Email: daad@daadvn.org hoặc Email: duc@daadvn.org

Thông tin chi tiết xem tại đây.