8 lỗ hổng trong báo cáo ĐTM 2012 của dự án Đồng Nai 6 và 6A

ThienNhien.Net – Trong bản ý kiến nhận xét, phản biện đối với hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A gửi tới Cục thẩm định và đánh giá tác động môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cùng Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM 2012) dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A trong ngày 2/10, các nhà khoa học và các thành viên thuộc Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) đã chỉ 8 lỗ hổng nghiêm trọng không thể bỏ qua.

Được biết, sau khi 2 báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) do Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam bị phát hiện “sao chép”, Tập đoàn Đức Long Gia Lai – chủ đầu tư hai dự án – đã thuê đơn vị tư vấn khác là Viện Môi trường và Tài nguyên làm ĐTM. Tuy nhiên, ĐTM lần này vẫn có tới 8 “lỗ hổng” – theo phát hiện của VRN.

Trước tiên, hai dự án chiếm dụng trên 50 ha diện tích thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên tức thuộc danh mục dự án phải trình Quốc hội thông qua, tuy nhiên Quốc hội chưa thông qua chủ trương đầu tư dự án này.

Thêm nữa, Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc quy hoạch bảo tồn ĐDSH nên theo luật ĐDSH, việc điều chỉnh đất của VQG để làm thủy điện là vi phạm điều 11 luật ĐDSH.

Ngoài ra, diện tích rừng thực tế bị mất sẽ cao hơn so với con số được đưa ra trong báo cáo ĐTM 2012.

Đặc biệt, các giải pháp bảo tồn tài nguyên rừng và đa dạng sinh học đề xuất trong ĐTM 2012 là không tưởng và thiếu cơ sở thực tế để triển khai thực hiện; các tính toán thủy văn và lượng bùn cát bồi lắng lòng hồ còn nhiều điều nghi ngại cần xem xét lại.

Trong khi đó, bản ĐTM cũng chưa đưa được các thông tin đầy đủ về tác động văn hóa, xã hội của dự án đến từng nhóm người trong khu Yực bị ảnh hưởng.

Các biện pháp nhằm ngăn ngừa giảm thiếu tác động trong ĐTM cũng không đầy đủ và không đảm bảo tính công bằng xã hội.

Các tính toán về tác động của đường dây cao thế và hệ thống truyền tải điện của cả ĐN6 & 6A; động đất và động đất kích thích của hai công trình chưa được Báo cáo ĐTM 2012 phân tích và nghiên cứu một cách đầy đủ.

Cuối cùng, ĐTM 2012 chưa cập nhật các thông tin liên quan đến vùng đất, tài nguyên và con người ở khu vực dự án đang được thế giới xem xét và công nhận là các di tích văn hóa, di sản thiên nhiên thế giới, khu dự trữ sinh quyển thế giới…

Khu vực dự kiến xây dựng thủy điện Đồng Nai 6A (Ảnh: Người Lao động)

Từ những phân tích, phát hiện nêu trên, VRN khẳng định Báo cáo ĐTM 2012 chưa thể đủ điều kiện để được xem xét thông qua, và rằng nếu hai dự án được phê duyệt trong tình trạng còn nhiều thiếu sót như vậy thì sẽ gây ra những tổn thất vô cùng lớn cho môi trường và xã hội.

VRN đề nghị các bên liên quan, đặc biệt là Hội đồng thẩm định ĐTM của 2 dự án cần xem xét và lắng nghe các ý kiến phản biện từ nhiều phía để có quyết định sáng suốt nhất. Đặc biệt, chỉ thấm định báo cáo ĐTM khi nó có điều chỉnh và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời làm rõ những vấn đề còn bỏ ngỏ và hoàn thiện các tính toán chính xác về tác động cũng như các giải pháp khắc phục khả thi.

Ngoài ra, quyết định liên quan tới việc thẩm định hai dự án này cần được thông báo công khai rộng rãi với công chúng và các bên liên quan, nhất là cộng đồng bị ảnh hưởng.