Bình Định chủ động đầu tư kinh phí nâng cấp hồ chứa

ThienNhien.Net – Phúc đáp đề nghị của UBND tỉnh Bình Định về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước giai đoạn 2012 – 2014, Bộ NN&PTNT khẳng định, Bộ đã có văn bản thống nhất với Bộ Kế hoạch & Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa, trong đó có 5 hồ chứa thuộc Bình Định.

Tuy nhiên, trong khi chưa có nguồn kinh phí để sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa, Bộ đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và các đơn vị quản lý hồ chứa kiểm tra, có phương án đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ, chủ động đầu tư kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn khác để sửa chữa, bảo đảm an toàn công trình và dân cư vùng hạ du.